Hemsida | Logga in


 

Initiativet G&G (morföräldrar och barnbarn) ger följande kostnadsfria pedagogiska resurser för alla skolor eller utbildningsinstitutioner som vill anordna seminarier G & G med sina elever:

Manualer

  för mor-och farföräldrar
  för barnbarnen

Online-övningar

  Öva sökning av nätverkssidor - Enhet A
  Öva på att söka och hitta information på nätet - Enhet B
  Träna på att använda e-mail - Enhet C
  Social Networking: Skype - Unit D
  Social Networking: Facebook - Unit D

Feedback forms

  för mor-och farföräldrar
  för barnbarnen
  för G&G Staff

Verktyg för lärare

  Handbook for tutors

 Titta på promo för projektet G&G!

 

 


Awards