Αρχική σελίδα | Σύνδεση


 

Η πρωτοβουλία G&G (Παππούδες και εγγόνια), παρέχει τις ακόλουθες δωρεάν διδακτικό υλικό στο διαδίκτυο για όλα τα σχολεία ή ιδρύματα κατάρτισης που επιθυμούν να οργανώσουν σεμινάρια G&G με τους μαθητές τους:

εγχειρίδιο

  για παππούδες και γιαγιάδες
  για τα εγγόνια

σε απευθείας σύνδεση ασκήσεις

  Εξάσκηση εξερευνόντας ιστοχώρους - Ενότητα Α
  Εξάσκηση ψάχνοντας και βρίσκοντας πληροφορίες στον ιστοχώρο - Ενότητα B
  Εξάσκηση χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - Ενότητα Γ
  Social Networking: Skype - Ενότητα D
  Social Networking: Facebook - Ενότητα D

Feedback forms

  για παππούδες και γιαγιάδες
  για τα εγγόνια
  προσωπικό για την G&G

εργαλεία για τους εκπαιδευτές

  Handbook for tutors

 Δείτε το promo του έργου G&G !

 

 


Awards