Pocetna stranica | Prijava


 

G&G projekt (Bake/djedovi i unuci) nudi sljedeće besplatne materijale svim školama i institucijama za stručno osposobljavanje, koji žele organizirati G&G radionice interneta sa svojim polaznicima:

Priručnici

  Za bake i djedove
  Za unuke

On-line vježbe

  Vježbe za pregledavanje web stranica - Jedinica A
  Vježbe traženja i pronalaska informacija na internetu - Jedinica B
  Vježbe za korištenje e-mail-a - Jedinica C
  Društvene mreže: Skype - Jedinica D
  Društvene mreže: Facebook - Jedinica D

Ankete o zadovoljstvu korisnika

  Za bake i djedove
  Za unuke
  Za G&G Staff

Materijali za Tutore

  Tutors Training Set

  Priručnik za tutore

 Pogledajte promo projekta G&G!

 

 


Nagrade